Zrúcanina hradu Breznica

Tekovská Breznica
tekovska breznica zarnovica hrady hrad zrucanina historia stredovek vychadzky

Ruiny hradu nad obcou Tekovská Breznica

Nech človek prichádza do Tekovskej Breznice z ktorejkoľvek strany, už z diaľky si nemôže nevšimnúť vrch (445 m) v okrajovej polohe Štiavnických vrchov, ktorý sa dvíha nad obcou ležiacou v doline Hrona. V smere od Hronského Beňadika upúta pozornosť jeho pozdĺžny, akoby zrezaný vrchol, zo strany od Novej Bane padne do oka výrazný výčnelok Sokolej skaly v jeho východnom svahu. Z Tekovskej Breznice sa naň možno dostať po zeleno značkovanom turistickom chodníku. Na jej západnom okraji obchádza cintorín, smeruje k lesu a v priamom smere po spádnici vystupuje k zvyškom stredovekého hradu.

Z hradu sa zachoval iba kus vonkajšieho opevnenia (asi 3 x 6 m) a pomerne zachovalá sústava cisterien na vodu. Hrad prestavili na kamenný už pred príchodom Tatárov (1240) a patril do Svätobenediktínskeho opátstva, ale od roku 1312 už patril Ostrihomskému arcibiskupovi. Spory o hrad medzi uvedenými vlastníkmi pokračovali a hrad rýchlo upadal. Už v roku 1411 je uvádzaný ako Castrum Frascum – hrad porúchaný. Je doložené v historických listinách, že v roku 1563 hrad už nestál. Obyvatelia Breznice celé stáročia hrad rozoberali a materiál používali na stavbu domov.

Architektúra hradu bola podriadená tvaru brala orientovaného v smere SZ-JV. Stavitelia zvolili miesto výstavby hradu v juhovýchodnej časti skalného ostrohu. Prístupová cesta viedla po južnom úbočí skaly, prekonávala strmý svah a potom cez plošinu v šijovej priekope do predpolia a odtiaľ do horného hradu. Deštruované murivo v blízkosti čela hradu umožňuje vysloviť predpoklad, že by mohol byť zvyškom hranolovej veže s obrannou aj obytnou funkciou. Asi 20 metrov od veže sa pravdepodobne nachádzal obytný palác nepravidelného pôdorysu.

JV stenu paláca tvorila na prízemí skala a priechodom cez ňu bolo možné dostať sa do dvorčeka, ktorý ohraničoval priestor za palácom. Obranu tejto časti hradu posilňovali ešte dva pásy valov a priekopa vysekaná do skaly. Smerom na juhozápad od dvorčeka sa zachoval zvyšok hranolovej bašty flankujúcej juhozápadnú stranu horného hradu. Severozápadným smerom od horného hradu sa tiahne jazykovitý skalný výbežok, na ktorom sú badateľné umelé zásahy. Na SZ konci tohoto predhradia sa nachádza priekopa s dlhšou osou orientovanou kolmo na predhradie. Ďalší jazykovitý výbežok sa tiahne JZ smerom, bol opevnený múrom s valcovou baštou na konci výbežku. Bašta kontrolovala vstup do hradu. JZ smerom od valcovej bašty sa na nižšej výškovej úrovni tiahne jazykovitý výbežok, sú na ňom badateľné umelé zásahy vo forme dlhých, trikrát priečne delených paralelných valov ohraničujúcich úzky priestor výbežku. Celý systém sa tiahne až na koniec výbežku, kde končí vo forme plošinky. Ochranu tohoto útvaru na západnej strane ešte posilňoval teraz už nevýrazný val. V okolí hradu Breznica sa nachádzajú ešte dva objekty: hrádok na Sokolej skale a strážna veža v polohe Pustý hrad.

Kontakt

Obecný úrad Tekovská Brezovica

Tel:  +421 45 686 11 69
E-mail:   ocutbreznica@stonline.sk

Galéria

Poloha

Región

Tekovská Breznica

Súradnice

48.378127° N, 18.627175° E

Trasa

Otvor v Google maps

Užitočné informácie

Cena pre jednotlivca od

0€

Doba
trvania

1h

Vhodné pre

  • Dieťa
  • Dospelý
  • Dobrodruh

Otváracie hodiny

Recenzie [0]

Pomôžte Vašimi tipmi a skúsenosťami druhým a pridajte komentár. Hodnotiť pamiatky a pridávať komentáre môžu len prihlásení uživatelia.

Vedeli ste, že...?

Je doložené v historických listinách, že v roku 1563 hrad už nestál. Obyvatelia Breznice celé stáročia hrad rozoberali a materiál používali na stavbu domov.
Nepatril práve k nedobytným tvrdzám, práve naopak, vyrabovali a podmanili si ho temer všetci významnejší mocipáni, ktorí sa o to pokúsili – Matúš Čák Trenčiansky, Jan Jiskra z Brandýsa, Matej Korvín, neskôr Turci...