Múzeum prvého slovenského gymnázia

Revúca

Škola, základ života!

Boj o vyučovanie v rodnom jazyku veru nebol ľahký. Čerstvo uzákonená slovenčina si musela svoje miesto v školských laviciach tvrdo vybojovať. Habsburský panovník ani uhorskí veľmoži sa na snahy štúrovcov pozdvihnúť národné povedomie rozšírením spisovnej slovenčiny nepozerali blahosklonne.

V mnohých školách sa nielenže stále muselo vyučovať výlučne po maďarsky, mladú slovenčinu navyše ani nemal kto vyučovať. Veľmi dôležitým míľnikom v tomto boji bolo založenie Prvého slovenského Gymnázia v Revúcej, ktorému sa venuje naše múzeum.

Prvé slovenské gymnázium vzniklo z iniciatívy Štefana Marka Daxnera a Augusta Horislava Škultétyho. Štúrovci videli v kultúre a školách jediné možné východisko v procese národnej obrody. Bez základných a stredných škôl, na ktorých sa bude vyučovať po slovensky neexistovala nádej na vznik moderného slovenského národa a jej elity.

Preto sa slovenskí vzdelanci v spolupráci s ostatnými spoločenskými vrstvami rozhodli založiť prvé gymnázium, kde by Slováci učili Slovákov po slovensky. Výsledkom ich aktivity bolo založenie samostatného slovenského gymnázia v Revúcej, ktoré existovalo 12 rokov.

Hlavným cieľom založenia gymnázia bolo teda zabrániť odnárodňovaniu slovenskej mládeže. Úlohou bolo pripravovať národne uvedomelú inteligenciu, vychovanú slovenskými profesormi. 

Učebný plán gymnázia sa zhodoval a generálnym plánom platným pre všetky gymnáziá. Vyučovali sa predmety slovenčina, maďarčina a nemčina, náboženstvo, latinčina, zemepis, dejepis, počty, merba, prírodopis, neskôr pribudli gréčtina, fyzika, filozofia, kreslenie, krasopis, nepovinný́ telocvik a z praktických predmetov sa vyučovalo hospodárstvo a štepárstvo.

Keďže slovenské učebnice neexistovali, učilo sa zo spisov, ktoré vlastnoručne písali a publikovali samotní profesori.

Študenti gymnázia získavali vedomosti nielen v škole, ale aj v bohatej a mimoškolskej činnosti. Študenti pod vedením svojich profesorov hrávali divadlá, usporadúvali besedy a zábavy. Boli príkladom pri zakladaní divadelných ochotníckych krúžkov na dedinách. Vydávali študentské časopisy (Zore, Svit, Včela, Bubon, Slovák a Lancuško). Vo vlastnoručne písaných časopisoch publikovali svoje básnické prvotiny a prozaické útvary.

Na gymnáziu sa vybudovali bohaté prírodopisné, fyzikálne, chemické a mineralogické zbierky. V roku 1868 bolo pri gymnáziu založené Učiteľské semenisko (prvý slovenský učiteľský ústav),  pretože samostatná príprava učiteľov škôl v slovenskom jazyku neexistovala.

V školskom roku 1865/1866 sa gymnázium zaradilo medzi zakladateľov Matice slovenskej.

Gymnázium vydržalo pôsobiť dvanásť rokov. Slováci sa po rakúsko-uhorskom vyrovnaní (1867) ocitli vo veľmi zložitej situácii. Politický systém v Uhorsku dovoľoval maďarskej vláde a stoličným úradníkom uskutočňovať bezohľadnú maďarizáciu a nebrať pri tom ohľad na mienku obyvateľov.

Nakoniec bolo násilne zatvorené a jeho majetok, získaný zbierkami, bol zhabaný. V rokoch 1874-1875 vláda postupne zrušila všetky tri slovenské gymnáziá. 6. apríla 1875 zrušila aj najvýznamnejšiu slovenskú kultúrnu inštitúciu – Maticu slovenskú.

Zdroj: muzeum.revuca.sk

Kontakt

Múzeum Prvého slovenského gymnázia

E-mail:   muzeum@revuca.sk

Galéria

Poloha

Región

Revúca

Súradnice

48.685562° N, 20.111263° E

Trasa

Otvor v Google maps

Užitočné informácie

Cena pre jednotlivca od

2€

Doba
trvania

1h

Vhodné pre

  • Dieťa
  • Dospelý
  • Dobrodruh

Otváracie hodiny

  • Pon: 08:00 - 18:00
  • Ut: 08:00 - 18:00
  • Str: 08:00 - 18:00
  • Štv: 08:00 - 18:00
  • Pia: 08:00 - 18:00
  • So: 08:00 - 18:00
  • Ne: 08:00 - 18:00

INFO

Vstup do stálej expozície múzea je každú hodinu Posledný vstup do stálej expozície múzea je možný hodinu pred zatvorením.

Recenzie [0]

Pomôžte Vašimi tipmi a skúsenosťami druhým a pridajte komentár. Hodnotiť pamiatky a pridávať komentáre môžu len prihlásení uživatelia.

Vedeli ste, že...?

Pre nedostatok slovenských učebníc profesori vyučovali podľa svojich rukopisov, ktoré pripravovali do tlače.
Študenti pod vedením svojich profesorov hrávali divadlá, usporadúvali besedy a zábavy.
Študenti vydávali študentské časopisy, v ktorých publikovali svoje básnické prvotiny a prozaické útvary.